Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact

Ansvarsfraskrivelse

Velkommen til nettstedet til BSN medical GmbH («BSN medical»). Vennligst les følgende vilkår som gjelder din bruk av nettstedet vårt. Merk at du ved å bruke nettstedet vårt samtykker til, og forplikter deg til, å overholde våre retningslinjer for personvern, juridiske meddelelser og brukervilkår for denne ansvarsfraskrivelsen (oppsummert «Vilkårene»).

 

Bruk av innhold på hjemmesiden vår

Med mindre annet er oppgitt, eier BSN medical eller dets datterselskaper eller har lisens på all tekst, alle bilder, all grafikk, alle foto, videoklipp, konstruksjoner, ikoner, lyd, all informasjon, alle data og annet materiale («innholdet») på BSN medicals nettsted, samt all opphavsrett, alle varemerker, servicemerker eller annen immateriell eiendom eller eiendomsrett innenfor disse områdene. Særlig er merkene «BSN medical» og den stiliserte logoen registrerte varemerker og eiendom med enerett for BSN medical. Du kan bare bruke innholdet til begrensede, interne, ikke-kommersielle informasjonsformål. Du kan bare skrive ut en enkelt kopi av innholdet for disse formål hvis kopien inneholder all informasjon om opphavsrett, varemerke, servicemerke og annen immateriell eiendom og eiendomsrett som vises på nettstedet. Du kan ikke distribuere, publisere, overføre, endre, utvikle avledede arbeider fra eller på annen måte endre noen del av innholdet, helt eller delvis, uansett formål. Du vil ikke under noen vilkår bli tildelt lisens til noen opphavsrett, noe varemerke, servicemerke, patent eller annen immateriell eiendom eller eiendomsrett i innholdet. Du vil ikke under noen vilkår motta noen rettigheter til produktene, tjenestene, prosessene eller teknologien som beskrives i innholdet. Alle slike rettigheter beholdes av BSN medical, dets datterselskaper og eventuelle tredjepartseiere av disse rettighetene. Lenker til andre nettsteder og referanser til andre selskaper, referanser vi gjør til navn, merker, produkter eller tjenester fra tredjeparter eller hypertekstlenker til tredjeparts nettsteder eller informasjon, utgjør eller innebærer ikke at vi godkjenner, støtter eller anbefaler denne tredjeparten. Vi overvåker eller kontrollerer ikke innholdet på noe nettsted som vi lenker til fra våre nettsteder, og derfor er vi ikke ansvarlig for innholdet på noe nettsted som er lenket til vårt nettsted, eller for de brukervilkårene eller retningslinjene for personvern som gjelder for disse andre sidene.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på BSN medicals nettsted kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil, og vi er ikke ansvarlig for eventuell tillit du måtte ha til innholdet. BSN medical kan når som helst gjøre endringer i innholdet og produktene, tjenestene og programmene som er beskrevet i innholdet uten foregående varsel. Du bruker nettstedet vårt helt på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller feil som kan påvirke kvaliteten på innholdet på nettstedet. Innholdet har ikke gjennomgått noen uavhengig verifisering, og har heller ikke blitt godkjent helt eller delvis av BSN medical. BSN medical garanterer ikke at innholdet er korrekt eller oppdatert. BSN medical påtar seg intet ansvar for feil eller mangler i innholdet, uansett om de måtte komme fra BSN medical eller fra tredjepart. BSN MEDICALS NETTSTED OG ALT INNHOLD LEVERES «SOM DET ER» OG VI FRASIER OSS ANSVAR FOR ALLE FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, SOM GJELDER NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET VISST FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET I RETTIGHETER SAMT EVENTUELL GARANTI FOR KVALITET, FUNKSJONALITET, KORREKTHET, GYLDIGHET, FULLSTENDIGHET, PÅLITELIGHET, ANVENDBARHET, YTELSE ELLER FRAVÆR AV VIRUS. DU TAR FULLT ANSVAR FOR BRUK AV OG RISIKO FOR TAP SOM FØLGE AV BRUK AV VÅRT NETTSTED. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HAR BSN MEDICAL ELLER NOEN AV DETS DATTERSELSKAPER ANSVAR FOR NOEN SOM HELST SKADER, I AVTALE, UGYLDIG AVTALE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUSIVE SÆRSKILTE SKADER, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UBETYDELIGE SKADER ELLER SKADER SOM KAN MEDFØRE STRAFFANSVAR, SELV OM BSN MEDICAL HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR DISSE SKADENE.

Registrerte varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle varemerker nevnt på dette nettstedet (registrerte) varemerker for BSN medical, eller noen av dets datterselskaper. Dette gjelder spesielt produktnavn og logoer. Først og fremst er BSN’s medisinske merke og stiliserte komposittlogo registrerte varemerker som tilhører BSN medical GmbH. BSN medicals varemerker, registrerte eller ikke, får ikke brukes sammen med noe produkt eller noen tjeneste som ikke er et produkt eller en tjeneste fra BSN medical. Alle rettigheter reservert.

Endringer/Oppdateringer

BSN Medical kan når som helst komme med tillegg til disse vilkårene. Besøk nettstedet jevnlig for å se hvilke gjeldende vilkår du må følge.

Gjeldende lover og jurisdiksjon

Disse vilkårene og deres gjennomføring følger tysk lov. Kompetent domstol er Hamburg, Tyskland.

Personopplysninger

Vi i BSN Medical arbeider for å opprettholde personvernet og sikkerheten rundt persondata for dem som besøker dette nettstedet. BSN medical tar ikke aktivt initiativ til å samle inn personopplysninger på dette nettstedet. Vi samler passivt inn informasjon som sendes til oss automatisk av nettleseren din. Denne informasjonen omfatter vanligvis domenenavnet ditt (navnet etter @ i e-postadressen din). Den kan også omfatte brukernavnet ditt (navnet før @ i e-postadressen din). Mengden av informasjon som sendes, avhenger av innstillingene du har i nettleseren din. Gå til nettleseren din hvis du ønsker å se hva slags informasjon den sender. På denne siden prøver vi ikke aktivt å identifisere eventuelle enkeltbesøkende, bortsett fra ved utredning av sikkerhetsbrudd eller i samarbeid med myndighetene i en rettslig sak. Vi bruker den informasjonen vi får automatisk fra nettleseren din for å se hvilke sider du besøker på nettstedet vårt, hvilket nettsted du besøkte før du kom til oss, og hvor du går videre etter at du har forlatt nettstedet vårt. Vi i BSN medical kan siden utvikle statistikk som hjelper oss til å forstå hvordan dette nettstedet brukes av dem som besøker oss. Disse statistiske dataene tolkes av BSN medical i vårt kontinuerlige arbeid for å presentere innholdet på nettstedet i et format som er mest mulig nyttig for dem som besøker oss. BSN medical kommer ikke til å bruke eller dele, verken innad i BSN medical eller til tredjepart, noen opplysninger som er samlet inn på denne nettsiden, til direkte markedsføring. På grunn av utformingen til internett kan vi overføre opplysningene til et annet land, men innad i BSN medical, for andre formål enn direkte markedsføring, som for eksempel lagring, eller avhengig av hvor serverne våre er plassert. Vi kan også bruke dem til å utrede sikkerhetsbrudd, eller for å samarbeide med myndighetene i rettslige saker. Vi kan også fjerne alle opplysninger som kan identifisere den besøkende, og bruke resten til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål.

Hvis du sender oss en e-post, er det du som - frivillig - gir oss informasjon om deg. Din e-postadresse kan brukes av BSN medical for å svare deg. Vi vil ikke bruke identifiserende informasjon, som din e-postadresse, til direkte markedsføring.

Ved eventuelt salg, fusjon, avvikling, oppløsning, omorganisering eller oppkjøp av BSN medical, eller forretningsområder som tilhører BSN, kan den informasjon som BSN medical har innhentet gjennom din bruk, overføres. Det skje imidlertid bare hvis den part som kjøper informasjonen samtykker til de reglene om personopplysninger som BSN Medical ga deg på tidspunktet da informasjonen ble innsamlet.

For å gjøre bruken enkel for deg, kan denne nettsiden inneholder visse hyperkoblinger til andre nettsider tilhørende BSN medical, samt til nettsteder som ikke eies av BSN medical. Vi fraskriver oss alt ansvar for sider som ikke eies av BSN medical. Vi anbefaler derfor at du leser informasjonen om personopplysninger på hvert nettsted som du besøker.

Slik kommer du i kontakt med oss

Du kan nå oss på følgende måter:

BSN medical Luxembourg
Finance Holding
S.à.r.l.
Corporate Communications 12D
rue Guillaume Kroll
L-1882
Luxemburg

Telefon: +49 40 4909-909
Telefaks: +49 40 4909-6666

E-post: BSNcorporate@bsnmedical.com

 

 

KONTAKTER

BSN medical AB
c/o Essity Norway AS
Fredrik Selmers vei 6
NO--0663 Oslo
Norge


 Tlf: 22 98 04 00

 info.bsn.no@essity.com