Samarbeid med BSN medical

BSN medical har som mål å forbedre livene til pasientene våre ved å utvikle kostnadseffektive medisinske produkter og behandlingsløsninger som er utformet for å møte kundenes behov. For å støtte dette arbeidet, søker vi aktivt etter strategiske samarbeid som kombinerer våre styrker med mulighetene hos bransjepartnere og akademiske partnere for å komplettere og forsterke vår opprinnelige forsknings- og produktportefølje. For våre partnere er dette en mulighet til å jobbe med en internasjonal organisasjon som verdsetter mennesker, og som oppmuntrer til lagarbeid og gjensidig fordelaktige relasjoner.

Har du en idé, et produkt eller en forretningsidé som kan forbedre pasienthelsen? BSN medical er takknemlig for ditt bidrag og vurderer gjerne idéer, produkter eller forretningsforslag som du måtte komme med. Kontakt oss på innovations@bsnmedical.com. Ved å bruke denne e-postadressen, samtykker du til BSN medicals søknadsvilkår. Eventuelle forespørsler om samarbeid og partnerskap vil bli sendt direkte til vår internasjonale avdeling, og kan derfor bare behandles på vårt konsernspråk som er engelsk.

Filter Teaser